“Của đi thay người” tiếng anh là gì? Những câu tục ngữ tiếng anh khác

79

“Của đi thay người” tiếng việt là gì 

Đây là câu thành ngữ khá quen thuộc trong đời sống hàng ngày, nó thường dùng để an ủi một người nào đó mới bị mất của. Câu thành ngữ để người ta nhận ra sự quan trọng giữa tính mạng và của cải. Vì sinh mạng đáng giá hơn tài sản “Của đi thay người” được xem là một chuyện may mắn. Của cải mất đi còn kiếm lại được chứ người chết rồi thì không cách nào sống dậy.

“Của đi thay người” tiếng anh là 

Your money or your life

“Của đi thay người” tiếng anh là gì

Có thể bạn quan tâm:

Những câu tục ngữ tiếng anh khác

 • Thuốc đắng giã tật: No pain no cure.
 •  Lợn lành chữa thành lợn què: the remedy may be worse than the disease.
 • Tai vách mạch rừng: Walls have ears.
 • Không có lửa làm sao có khói: There is no smoke without fire.
 • Đứng núi này trông núi nọ: The grass always looks greener on the other side of the fence.
 • Ngậm bồ hòn làm ngọt: Grin and bear it.
 • Xanh vỏ đỏ lòng: Warm heart, cold hands.
 • Bắt cá hai tay, tuột ngay cả cặp: If you run after two hares you will catch neither.
 •  Khẩu phật tâm xà: A honey tongue, a heart of gall.
 • Mật ngọt chết ruồi: Flies are easier caught with honey than with vinegar.
 • Càng nguy nan lắm, càng vinh quang nhiều: The more danger, the more honor.

Bình luận