Cuộc sống không dễ dàng, tại sao phải làm việc chăm chỉ? Ý nghĩa

52

Cuộc sống không dễ dàng, tại sao phải làm việc chăm chỉ? 

Sức khỏe

Cuộc sống luôn quay cuồng tất cả chúng ta đều biết rằng cuộc sống hiện đại không còn dễ dàng, và không thể sống tốt mà không có chịu đựng áp lực từ mọi phía. Đối với những người trẻ ngày nay, thường luôn bị những người lớn tuổi nhận định rằng không muốn chịu đựng gian khổ, luôn muốn sống an nhàn, xài tiền thoải mái mà không biết ngày mai ra sao, nhưng thực tế không phải vậy. Chỉ là họ không biết tại sao mình phải chịu đựng những áp lực của cuộc sống.

Ý nghĩa của chịu áp lực 

Tôi nhớ nhà triết học Nietzsche đã nói: “Nếu bạn biết tại sao bạn phải chịu áp lực, thì bạn có thể chịu bất kỳ loại áp lực nào, và ngay cả những áp lực bạn phải chịu cũng không phải là áp lực; nhưng nếu bạn không biết tại sao bạn phải chịu đựng, thì cho đến cuối cùng Bạn không muốn chịu bất kỳ áp lực.Sức khỏe

Có thể bạn quan tâm:

Tại sao phải chịu áp lực?

Cuộc sống không dễ dàng và khó khăn không phải là một vấn đề. Nếu chúng ta không biết tại sao chúng ta phải chịu đựng khó khăn, chịu đựng áp lực hoặc cảm thấy rằng áp lực không được đáp lại, áp lực hơn đang chờ đợi mình sau khi tôi chịu đựng áp lực, thì tại sao chúng ta phải chịu đựng áp lực? Thanh niên ngày nay không chịu khó? Thực ra là không, là do Chúng ta không hiểu ý nghĩa của đau khổ.  Sức khỏe

Ta lớn lên trong một môi trường tương đối ổn định, không chiến tranh, không chạy trốn và  điều kiện sống tốt, ta từ nhỏ đến lớn đều được đối xử như hoa, không chịu quá nhiều áp lực, tự nhiên không hiểu ý nghĩa của việc chịu đựng gian khổ. Lớn lên thuận lợi đường đi, người hỏi ta tại sao phải chịu đựng gian khổ, hẳn là ta không biết.

Sức khỏe

Thực tế, kinh nghiệm nhiều khi rất quan trọng. Không phải tuổi trẻ bây giờ không chịu khó nhưng thời thế thay đổi, khổ không bằng ăn. Nhưng khi bạn thực sự muốn chịu đựng khó khăn, tôi nghĩ hầu hết mọi người vẫn còn rất kháng cự, tất nhiên, tiền đề này cũng là bạn phải biết tại sao bạn phải chịu đựng gian khổ và ý nghĩa của việc chịu đựng gian khổ là gì.

Vì vậy, cuộc sống không hề dễ dàng, nếu bạn hỏi tại sao bạn phải chịu đựng gian khổ, điều quan trọng là bạn phải hiểu được ý nghĩa của việc chịu đựng gian khổ.

Sức khỏe

Bình luận