Vitamin tổng hợp cho người già

Vitamin tổng hợp cho người già

Những chất bổ sung vitamin tổng hợp cho người già này có thể bao gồm hàm lượng cao hơn vitamin C, axit folic, vitamin D, vitamin E, vitamin B1 ,...