Kế hoạch dự phòng tiếng anh là gì? Nguyên tắc lập kế hoạch dự phòng

72

Hồi đó, khi mà tôi đang làm hiệu trưởng của một trường trung học, trường tôi có một giáo viên dạy môn tiếng anh là người nước ngoài và không biết nói tiếng việt. Lúc đó thì có một đợt thanh tra kiểm tra chất lượng giảng dạy của trường, tôi đã bàn với giáo viên tiếng anh về các vấn đề để đối phó với thanh tra, với vốn từ tiếng anh hẹn hẹp thì tôi chỉ có thể giao tiếp có hạn nhưng vẫn ổn để thầy đó có thể hiểu. sức khỏe

Tuy nhiên lúc đó tôi lại không nhớ từ kế hoạch dự phòng là gì nên không thể diễn tả hết các kế hoạch còn lại khi gặp trường hợp khác có thể đối phó. Thế là khi cuộc thanh tra đến, thầy đó đã dùng các phương pháp tôi nói một cách đồng loạt và không theo thứ tự, thể là tôi bị khuyển trách từ trên bộ, và thầy ngoại quốc đó cũng bị cho ngưng dạy.

Có thể một phần là do lỗi của tôi khi không thể diễn tả hết ý cho thầy đó hiểu. Và đó là lý do tôi đang cố học tiếng anh và đặc biệt là từ kế hoạch dự phòng. sức khỏe

Kế hoạch dự phòng tiếng anh là gì ?

ke-hoach-du-phong-tieng-anh-la-gi

kế hoạch dự phòng tiếng anh là gì contingency plan. Là một danh từ (noun) chỉ kế hoạch thực hiện khi kế hoạch ban đầu thất bại.

Ví dụ: Use a contingency plan to fix this problem: Sử dụng kế hoạch dự phòng để khắc phục sự cố này

Nghĩa tiếng anh

A plan that is made for dealing with an emergency, or with something that might possibly happen and cause problems in the future. sức khỏe

Nghĩa tiếng việt

Là kế hoạch có thể sử dụng nếu thất bại kế hoạch ban đầu đưa ra, đây được cho là phương án khác có cách thức khác với kế hoạch ban đầu và có thể giải quyết được vấn đề đang gặp phải.

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tắc khi lập kế hoạch dự phòng

  • Mục tiêu chính của bạn là duy trì hoạt động kinh doanh của bạn. Xem xét kỹ những gì bạn cần để cung cấp mức dịch vụ và chức năng tối thiểu. 
  • Lịch trình xác định – những việc cần làm trong giờ đầu tiên sau khi thực hiện kế hoạch Còn ngày đầu tiên? Tuần đầu tiên như thế nào? Nhìn vào kế hoạch của bạn theo cách này, bạn không quan tâm đến việc thiếu các chi tiết quan trọng.  sức khỏe
  • Xác định động cơ – điều gì thúc đẩy bạn lập kế hoạch dự phòng? Quyết định hành động cần thực hiện và khi nào thực hiện. Xác định rõ ràng ai là người tham gia vào mỗi quá trình và họ phải đáp ứng những yêu cầu nào. 
  • Lập một kế hoạch đơn giản – bạn không biết ai sẽ đọc và thực hiện kế hoạch nếu cần. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và đơn giản. 
  • Xem xét các nguồn lực hạn chế – tổ chức của bạn có thể hoạt động tốt khi Kế hoạch B cần được thực hiện không? Hay kế hoạch B là cần thiết? 
  • Xác định nhu cầu của mọi người – Để mọi người trong công ty xác định những gì họ cần phải có để tiếp tục làm việc. 
  • Định nghĩa “thành công” – bạn cần làm gì để có thể “hoạt động bình thường” trở lại? 
  • Tích hợp việc lập kế hoạch dự phòng vào các quy trình vận hành thông thường – được đào tạo ngay từ đầu và cập nhật cho mọi người về những thay đổi của tổ chức. 
  • Quản lý rủi ro của bạn – tìm cách giảm thiểu rủi ro bất cứ khi nào có thể. Điều này có thể giúp giảm hoặc thậm chí loại bỏ nhu cầu về các kế hoạch dự phòng hoàn chỉnh trong một số khu vực nhất định. 
  • Xác định sự kém hiệu quả – cung cấp quy trình thiết kế tiêu chuẩn để lập tài liệu và tìm cách cải thiện hiệu suất. sức khỏe

 

Bình luận