Tạo hóa tiếng Anh là gì? Quy luật của tạo hóa

112

Tạo hóa tiếng Anh là gì?

Định nghĩa tạo hóa trong tiếng Việt

Tạo hóa tiếng Anh là gì

Đấng tạo ra muôn vật với mọi sự biến hoá, đổi thay, theo quan niệm duy tâm

Tạo hóa tiếng Anh là gì?

Tạo hóa tiếng Anh là the creator

Ví dụ:

  • Thiên Chúa là đấng tạo hoá và loài người là tạo vật được Chúa dựng nên, với sự tôn trọng đó, Chúa là cha của mọi người.
  • To Christians, God the Father’s relationship with humanity is that of Creator and created beings, and in that respect he is the father of all.

Có thể bạn quan tâm:

Quy luật của tạo hóa

Mối quan hệ giữa các quan niệm về quy luật và các quan niệm về tạo hóa là một mối quan hệ phức tạp, và diễn ra trên hoàn toàn khác biệt. Một mặt, chúng ta thường nói về tạo hóa là tuân theo luật quy luật tự nhiên.. Mặt khác, có những trường phái triết học tìm cách chứng minh cho đạo đức nói chung, hay lý thuyết nói riêng, trong các quan niệm về tạo hóa.

Tạo hóa tiếng Anh là gì

Những câu hỏi về nguồn gốc lịch sử và sự phát triển của những tuyên bố rằng tạo hóa là quy luật thường được coi là hoàn toàn khác biệt với sự phát triển của các lý thuyết luật tạo hóa có đạo đức. Bằng cách xem xét nhiều điểm tương đồng của quy luật và tạo hóa trong thời cổ đại, sự phân biệt rõ ràng như vậy là quá đơn giản, và thường chủ yếu dựa vào việc áp đặt một sự đàn áp được đặt ra và lạc hậu đối với vai trò của các vị thần hoặc thần thánh trong thế giới của triết học tạo hóa cổ đại. Hơn nữa,thắt chặt các điều khoản của cuộc tranh luận, chúng ta thấy rằng quan niệm về ‘quy luật tạo hóa’ chỉ xuất hiện trong Cách mạng Khoa học được xây dựng dựa trên việc đọc một cách hời hợt các bằng chứng cổ xưa.

Nguồn: https://www.stop-signal.info/

Bình luận