Tiếng Ai Cập tiếng Anh là gì? Phát minh và sử dụng chữ viết tượng hình

69

Tiếng Ai Cập tiếng Anh là gì?

Tiếng Ai Cập tiếng Anh là gì

Định nghĩa tiếng Ai Cập trong tiếng Việt là gì?

Tiếng Ai Cập là ngôn ngữ của Ai Cập cổ đại, thuộc ngữ hệ Phi-Á. Ngôn ngữ này được ghi nhận qua một thời kỳ rất dài, từ thời tiếng Ai Cập Cổ thời

Tiếng Ai Cập tiếng Anh là gì?

Egyptian language

Sự Phát Triển Của Chữ Viết Tượng Hình Ai Cập

Chữ tượng hình cổ xưa xuất hiện từ cuối thiên niên kỷ thứ 4 Trước Công Nguyên và bao gồm các chú thích được khắc vào lọ gốm và mảng ngà trong ngôi mộ với mục đích xác định người chết là ai. 

Có thể bạn quan tâm:

Phát minh và sử dụng chữ viết tượng hình

Tiếng Ai Cập tiếng Anh là gì

Chữ tượng hình được sử dụng trong các hoàng tộc và được sử dụng bởi các Pharaoh quyền uy nhắm ghi chép lại lịch sử cũng như quá trình phát triển của họ. Ngày nay, hàng triệu chữ tượng hình trên các bản ghi tôn giáo, quan tài, hầm mộ và những tượng đài còn tồn tại như để ghi nhớ kỷ nguyên văn minh đã qua.

Chữ viết Ai Cập cổ đại này là một hệ thống chữ viết tượng hình với 24 ký tự tương ứng như 24 chữ cái. Hệ thống có từ 700 đến 800 các biểu tượng gọi là các nét khắc. Nhưng đặc biệt là chữ tượng hình Ai Cập không có dấu chấm câu và được viết liên tục không phân biệt rõ ràng đầu  câu hay cuối câu.

Các nét khắc thường được đọc từ trên xuống dưới, từ phải sang trái, và không sử dụng các dấu cách. Trên các bức tường của các đền đài và hầm mộ ở Ai Cập, chúng được viết theo các hình thức cột dọc.

Các văn bản chữ tượng hình được tìm thấy chủ yếu trên các bức tường của các ngôi đền và lăng mộ. Với mục đích để trang trí cho ngôi mộ của mình, nhiều người Ai Cập đã cho khắc chữ tượng hình về cuộc sống ở thế giới bên kia lên tường hầm mộ và xung quanh phía trong quan tài. 

Trong thời kỳ lịch sử (2800 TCN –300 TCN ), chữ viết tượng hình được sử dụng để khắc các bia đá và xuất hiện trong các kỹ thuật phù điêu của Ai Cập , cả phù điêu cao và phù điêu; ở dạng sơn; trên kim loại, đôi khi ở dạng đúc và đôi khi được rạch; và trên gỗ. Ngoài ra, chữ tượng hình xuất hiện trong các loại gia công khảm kim loại và gỗ . Tất cả các ứng dụng này tương ứng chính xác với các kỹ thuật được sử dụng trong mỹ thuật.

Nguồn: https://www.stop-signal.info/

Bình luận