Trạng nguyên nhanh trí ai bì

315

Từ xa xưa ông cha ta thường ra câu đó cho đàn cháu nhỏ rằng: “Trạng nguyên nhanh trí ai bì, đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu, Một đời trong sạch trước sau, tiền vô chủ quyết vào chầu nộp kho. Là ai?” Hãy cùng tham khảo bài viết này để có thêm thông tin về câu hỏi này nhé!

Trạng nguyên nhanh trí ai bì là ai?

Toàn bộ câu đố vui cho câu hỏi trên như sau:

“ Trạng nguyên nhanh trí ai bì

Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu

Một đời trong sạch trước sau

Tiền vô chủ quyết vào chầu nộp kho

Là anh hùng lịch sử nào?”

Đáp án cho câu đố trên chính là Lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi. Để hiểu rõ hơn tại sao là nhân vật này thì cùng đón đọc những phần sau nhé! 

trạng nguyên nhanh trí ai bì

Mạc Đĩnh Chi là ai?

Đây là một trong bốn lưỡng quốc trạng nguyên của Việt Nam trong 49 vị trạng nguyên được xưng tặng chức hiệu này. Chức hiệu lưỡng quốc trạng nguyên là danh hiệu được phong tặng trạng nguyên hai nước. Tuy ông không đỗ trạng nguyên ở xứ Tàu nhưng học vấn của ông được công nhận như một trạng nguyên của nước đó.

Mạc Đĩnh Chi sinh năm 1272 mất năm 1346, tự là Tiết Phu hiệu là Tích Âm. Ông đỗ trạng nguyên năm 1304 đời vua Trần Anh Tông lấy niên hiệu là Hưng Long thứ 12, năm 1308 ông được cử đi sang sứ Tàu hay còn gọi là nhà Nguyên Trung Quốc. Ông xuất thân ở vùng quê Bàng Hà và Ba Điểm.

 Trong cuộc kháng chiến năm 1287 ông đã theo hàng quân Nguyên. Lúc ấy nhà Trần bắt dân làm lính hầu không cho làm quan cho tới năm 1304 ông vẫn ứng thi và đỗ trạng nguyên. Với trình độ học vấn uyên thâm cùng tài đối đáp thông tuệ, ông nhiều lần được cử đi sứ sang Trung Quốc.

Trong một buổi chầu khi các sứ giả nước ngoài dâng vua Nguyên một chiếc quạt quý. Vua sai các sứ thần làm bài vịnh chiếc quạt. Mạc Đĩnh Chi đã nhanh chóng làm một bài thơ rất hay, có khí phách lớn và chữ nghĩa đối nhau rất tài tình.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư có viết rằng hoàng đế nhà Nguyên tức Nguyên Vũ Tông xem xong rất khen ngợi. Ông ta đã phê vào bài thơ 4 chữ Lưỡng quốc Trạng nguyên và tự tay trao cho Mạc Đĩnh Chi.

Tài trí của Mạc Đĩnh Chi?

mạc đình chi

  • Khi ông biết ý vua, ông đã nhanh trí dâng lên bài phú Ngọc tỉnh liên tức hoa sẽ trong giếng ngọc. Ông tự ví mình như bông sen trong giếng ngọc ở núi, vua Anh Tông xem xong khen hay, liền ban áo mão võng lọng cho ông vinh quy bái tổ, rồi ban chức Thái học sinh hỏa dũng thủ, sung làm Nội thư gia. Bài viết có câu: 

Chẳng phải như đào trần lý tục

Chẳng phải như trúc cỗi mai gầy.

Câu kỷ phòng tăng khó sánh

 Mẫu đơn đất Lạc nào tầy.

  • Khi ông sang nước nguyên được mọi người dự đoán là nguy hiểm do người xứ tàu vẫn không quên được thất bại trong 3 cuộc xâm lược trước. Lúc đầu ông bị khinh thường vì vẻ ngoài thấp bé, xấu xí của mình nhưng nhờ trí thông minh của mình, ông đã khiến mọi người khâm phục về tài năng của mình.

Bình luận