Trường đại học kinh tế tiếng anh là gì? Các tên trường đại học khác

66

Trường đại học kinh tế tiếng anh là gì

Trường đại học  là University, kinh tế là Economics. Vậy trường đại học kinh tế là University of Economic

Các tên của các trường đại học bằng tiếng anh

Trường đại học kinh tế tiếng anh là gì

 1. National Economics University – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 2. National University of Education – Trường Đại học Sư Phạm 
 3. University of Science and Technology – Trường Đại học Bách Khoa 
 4. University Of Labor and Social affairs- Trường ĐH lao động xã hội
 5. Vietnam National University -Đại học Quốc gia 
 6. University of Engineering and Technology -Trường Đại học Công nghệ
 7. Ha Noi University of Languages and International Studies – Trường Đại học Ngoại Ngữ
 8. College of Natural Science -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 9. College of Social Science and Humanity -Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
 10. College of Economics -Trường Đại học Kinh tế
 11. Faculty of International Studies – Khoa Quốc tế
 12. Faculty of Education Studies – Khoa Sư phạm
 13. University of Civil Engineering -Trường Đại học Xây Dựng
 14. HoChiMinh University – Trường Đại học Sài Gòn
 15. Medical University – Trường ĐH Y 
 16. Water Resources University – Trường Đại học Thủy lợi
 17. Electric Power University – Trường ĐH Điện Lực
 18. Vietnam University of Commerce – Trường Đại học Thương mại
 19. Vietnam Maritime University – Trường Đại học Hàng hải
 20. University of economic and finance – Trường Đại học Kinh tế Tài chính

Có thể bạn quan tâm:

Nguồn: https://www.stop-signal.info/ 

Bình luận